UWC calls to boycott World Festival of Youth and Students hosted by Russian Federation

sku

11 вересня 2017 р.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СКУ закликає міжнародне співтовариство бойкотувати Всесвітній фестиваль молоді та студентів, який проводиться у Російській Федерації

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає міжнародне співтовариство, зокрема молодіжні та студентські організації, та уряди у всьому світі бойкотувати Всесвітній фестиваль молоді та студентів, який проводиться Російською Федерацією з 14 по 22 жовтня 2017 р.

Підтримуючи заклик Уряду України, СКУ звертає увагу на грубе порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України цією подією, що відбувається на тимчасово окупованій Російською Федерацією українській території, зокрема у містах Севастополь та Сімферополь.

Іноземні делегації будуть вільно пересуватися за кордоном, порушуючи Статут ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН та Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також інші багатосторонні міжнародні договори, підписані Україною та Російською Федерацією.

Організація цього фестивалю грубо нехтує міжнародну спільноту, яка рішуче засудила агресію Російської Федерації проти України, в тому числі незаконну окупацію Криму та наклала санкції у відповідь на ці дії.

Всесвітній фестиваль молоді та студентів є ще одним прикладом тактики Російської Федерації в її гібридній війні, в якій, зокрема, використовується молодь, щоб підривати територіальну цілісність суверенної держави.

“Світовий Конґрес Українців закликає уряди забезпечити, щоб молодь та студентів не використовували для сприяння розповсюдженню Російською Федерацією дезінформації, оголосивши бойкот Всесвітньому фестивалю молоді та студентів”, – сказав Президент СКУ Евген Чолій.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями у 53 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

11 September 2017
MEDIA RELEASE

UWC calls upon international community to boycott
World Festival of Youth and Students being hosted by Russian Federation

The Ukrainian World Congress (UWC) is calling upon the international community, specifically youth and student organizations, and governments worldwide to boycott the World Festival of Youth and Students being hosted by the Russian Federation from 14-22 October 2017.

Supporting the call of the Government of Ukraine, the UWC draws attention to the blatant violation by the Russian Federation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity with this event which takes place on the temporarily occupied by the Russian Federation Ukrainian territory, specifically the cities of Sevastopol and Simferopol.

Foreign delegations will be traveling freely across borders in violation of the UN Charter, Resolutions of the UN General Assembly and OSCE Parliamentary Assembly, as well as other multilateral international treaties to which Ukraine and the Russian Federation are signatories.

The organization of this Festival crudely mocks the international community which has resolutely condemned the aggression of the Russian Federation against Ukraine, including the illegal occupation of Crimea and imposed sanctions in response to these actions.

The World Festival of Youth and Students is yet another example of the tactics of the Russian Federation in its hybrid war involving, in this instance, young people to undermine the territorial integrity of a sovereign state.

“The Ukrainian World Congress calls upon governments to ensure that their youth and students are not used to promote the disinformation being spread by the Russian Federation by issuing a boycott of the World Festival of Youth and Students,” said UWC President Eugene Czolij.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has a network of member organizations and ties with Ukrainians in 53 countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization with special consultative status.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org
website: www.ukrainianworldcongress.org

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s